Vår verksamhet

ÅIGA:s huvudsakliga verksamhet är att arrangera och koordinera Ålands deltagande i Öspelen eller som det officiellt heter "NatWest Island Games". ÅIGA är en ideell organisation vars största uppgift är att se till att de som ska aktivt delta i Ö-spelen får de allra bästa förutsättningarna att prestera sitt yttersta.