Rekord Bidrag från stiftelsen

Stiftelsen Åland Island Games 1991 har beslutat att stöda Team Ålands deltagande i sommarens öspel på Bermuda med 40 000 euro. På det här sättet sänks resekostnaderna med 300 euro per deltagare, en summa som den enskilda deltagaren i annat fall hade fått betala själv.

Stiftelsen Åland Island Games 1991 grundades efter de första öspelen på hemmaplan med syfte att förvalta det överskott som då gjordes. Alltsedan 1993 har Stiftelsen bidragit ekonomiskt till det åländska deltagande i alla Öspel.

Stiftelsen var enda ägare till det bolag som arrangerade öspelen på Åland 2009. Även de spelen genererade ett överskott, mycket beroende på frivilligt arbete. Tack vare överskottet blir bidraget nu rekordstort.

Det känns mycket bra att kunna stöda "Team Åland" finansiellt vilket var vår yttersta målsättning då vi bestämde oss för att försöka få spelen till Åland. Det var också ledstjärnan under vårt femåriga arbete, berättar Dick Ekström, ordförande i Stiftelsen.