Merton Hotel är "vårt" hotell!

Team Åland bor samlat på ett hotell och där bor även Gibraltar. Bekanta dig med hotellet här